Saturday, December 26, 2015

David Jacobs och hotet utifrån

Jag tycker uppriktigt synd om David Jacobs. Människor med ovanliga trossatser skadar normalt andra mer än sig själva, speciellt om de har karismatiska drag, men i Jacobs fall torde det framförallt vara han själv som lider. Han är nämligen övertygad om att jorden snart står inför ett utomjordiskt maktövertagande som kommer att leda till att stora delar av mänskligheten troligen utrotas och resten förslavas i ett hierarkiskt och bokstavligen omänskligt samhälle. Allt detta går att läsa i boken “The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda” (1998), den tredje boken från hans penna och den som går längst i att formulera en teori för ett utomjordiskt samhälle och dess sociala strukturer.

Jacobs var till yrket historiker vid Temple University innan han nyligen gick i pension, och tycks ha skött sitt yrke utan vidare kontroverser trots de minst sagt fantastiska påståenden han gör i sina böcker. Under flera decennier har han hypnotiserat människor med minnen av att ha blivit kidnappade av utomjordiska varelser (de nu klassiska figurerna med stora svarta ögon och överdimensionerade huvuden) och till skillnad från många andra i genren är han säker på att de har ett ondskefullt syfte, eller åtminstone ett som inte är till gagn för mänskligheten. Han har dragit sina slutsatser genom att pussla ihop diverse vittnesmål.

Vad utomjordingarna håller på med, enligt Jacobs, är att långsamt och metodiskt föda upp en grupp hybrider, kombinationer av människor och utomjordingar som har de starka dragen hos båda - människornas känslor och utomjordingarnas telepati. När hybriderna blivit tillräckligt många kommer de att infiltrera samhället och sätta igång “vändpunkten” (the turning), en process där utomjordingarna kommer ut ur skuggorna och tar över jorden. Vad som exakt kommer att ske är oklart, men år 1998 menade Jacobs att tidpunkten för detta gruvliga öde var allt mellan 5 år och 3 generationer. Det har nu gått 17 år sedan förutsägelsen gjordes.

Vad som fascinerar mig med Jacobs teorier är att de kan användas för att förklara i stort sett alla märkliga, till synes ockulta fenomen. Astralprojektion är enligt Jacobs helt enkelt ett bortförande av utomjordingar som felaktigt tolkas som att man är utanför kroppen. Spöken är feltolkningar av utomjordingar. Poltergeistfenomen, ljus och andra märkligheter är alla uttryckt för utomjordisk teknologi. Och vad UFO:n är är förstås ingen överraskning i Jacobs värld.

Vidare har han byggt en mycket sammanhängande beskrivning av den utomjordiska världen, nästan i stil med en s.k. conworld, dvs en fantasivärld skapad av entusiaster med egna språk, kulturer etc. Jacobs beskrivning av hur en telepatisk värld skulle kunna fungera är faktiskt intressant i sig själv. Hans tes är att varelser med telepatisk förmåga skulle sakna individualitet. De skulle komma att skapa en form av gruppmedvetande där enskilda individer i princip skulle sakna större värde. Det är möjligt att jag inte känner SF-genren väl nog, men det känns som att få författare har gått så långt som Jacobs i sina spekulationer.

Jag funderar ibland på hur det är att vara Jacobs. I princip måste hans liv vara fyllt av paranoia. Kan han verkligen slappna av eller ta en öl i lugn och ro om han vet att nästa dag, eller rent av natten, kan vara den period när vändpunkten inträffar? Han har vid ett tillfälle sagt att tanken på att hans barn inte kommer att kunna förverkliga sina drömmar plågar honom. Det är onekligen förståeligt med de trossatserna.

Jacobs tycks inte ha reviderat sina teorier efter alla dessa år. Han fortsätter oförtröttligt att skriva om den mörka framtiden som väntar oss. Den senaste utgivna boken kom ut i år och heter “Walking Among Us - The Alien Plan to Control Humanity”.

No comments:

Post a Comment