Wednesday, December 16, 2015

Vad är Icke Mainstream?

Icke Mainstream är en plats på nätet där jag skriver mer löskokta funderingar om personer och rörelser som inte är, ska vi säga, mainstream. Namnet är lite av en ordvits:

- Dels för att det är skrivet med "title case" (svenska?), ett säreget fenomen som är vanligt i den engelsktalande världen och i vilket man skriver i stort sett varje ord i en titel med stor bokstav.

- Dels för att namnet kan förstås som att detta är vad som är mainstream från David Ickes horisont (däremot har jag inte så stort intresse att skriva om David Ickes idéer som sådana, då de torde vara relativt välkända)

- Dels för att det är ett svengelskt uttryck, något som verkar vara väldigt populärt i dagens Sverige (jag vet inte så noga eftersom jag för närvarande inte bor i Sverige).

Vad kan då anses vara icke-mainstream? I stort sett alla underliga eller extrema rörelser och personer som antingen inte rapporteras i vanlig media, eller som inte får komma till tals på sina egna premisser. Jag kommer med jämna mellanrum att ställa frågan om olika personer eller grupper är mainstream eller inte, och då förklara detta närmare.

Väl mött!

No comments:

Post a Comment