Thursday, December 17, 2015

Ja eller nej till Pinochet

År 1989 hölls en ganska säregen folkomröstning i Chile vilken gick ut på huruvida Pinochet skulle få nytt mandat i 8 år eller landet delvis skulle demokratiseras (jag säger delvis eftersom Pinochet och generalerna vid hans sida fick långtgående befogenheter även efter demokratiseringen, även om dessa sedermera urholkades och Pinochet själv dog i husarrest). Både ja- och nej-sidan tilläts göra reklam 15 minuter per dag. Nedan följer en video var från de olika sidorna, vilka båda är intressanta tidsdokument.

Ja-sidan inledde med en hyllningssång till Pinochet:


Nej-sidan valde en annan, som det snart skulle visa sig, mer vinnande stil:No comments:

Post a Comment