Wednesday, December 16, 2015

Är Göran Greider et al mainstream?


I planeringsarbetet innan lanseringen av bloggen stötte jag flera gånger på exempel med personer vars åsikter inte så att säga hör hemma i mitten av Sveriges mainstream (eller åsiktskorridoren som en del kallar det), samtidigt som de på något sätt ändå anses etablerade och har plattformar för sina åsikter. Till dem kan man bl.a räkna Jan Myrdal, Göran Greider, Per Ahlmark, Ulf Nilson och kanske Per Gudmundson.

Min nuvarande policy är att inte skriva så mycket om dem. De har (eller har haft) offentliga plattformar som tidningar, TV eller bloggar för att göra sig hörda och det räcker mer än väl. Vad som inte är mainstream, och därmed skulle kunna platsa för denna blogg, är diskussioner bland deras supportrar och eventuellt också privata diskussioner. Om jag skulle hitta ett scoop angående någon av ovanstående skulle det definitivt hamna här, men för närvarande slår vi fast:


Göran Greider et al är mainstream, även om deras åsikter inte är det.

No comments:

Post a Comment